mv(1) dosyaları taşır (ismini değiştirir)

KULLANIM

mv [seçenek]... [-T] kaynak hedef
mv [seçenek]... kaynak... dizin
mv [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

Belirtilen kaynak dosyasının ismini hedef olarak değiştirir veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e taşır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


--backup[=yöntem]
Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

-b
--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

-f, --force
Varolan bir hedefin üzerine yazmak için sormaz.

-i, --interactive
Varolan bir hedefin üzerine yazmadan önce sorar.

--strip-trailing-slashes
kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

-S, --suffix=sonek
Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

-t, --target-directory=dizin
Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

-T, --no-target-directory
hedef normal dosya olarak ele alınır.

-u, --update
Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa taşır. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

-v, --verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:


none, off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t
Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never
Daima basit yedekleme yapar.


   

YAZAN

Mike Parker, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellendi.