mkbootdisk(8) bir sistemi çalıştırabilmek için, bağımsız bir disket oluşturur

KULLANIM

mkbootdisk [--version] [--noprompt] [--verbose]
  [--mkinitrdargs argümanlar] [--device aygıt-dosyası]
  [--compact] çekirdek

AÇIKLAMA

mkbootdisk, sistem açılış disketi oluşturur. Bu disket; sistem için gerekli olabilecek SCSI modüllerini yükleyecek bir başlangıç RAM disk biteşlemi içerir. Bu disket /etc/fstab'ın işaret ettiği kök dosya sistemini arar. Gerekli tek argüman, açılış disketine konacak çekirdeğin sürüm numarasıdır.
   

SEÇENEKLER


--device aygıt-dosyası
Önyükleme biteşleminin yükleneceği aygıt-dosyası belirtilir. Şayet --device seçeneği kullanılmamışsa öntanımlı olarak /dev/fd0 kullanılır.

--mkinitrdargs seçenekler
mkinitrd'ye (açılış disketi için başlangıç RAM disk biteşlemini oluşturmakta kullanılır) aktarılacak seçenekleri belirtmek için kullanılır. Herhangi bir mkinitrd seçeneği belirtilebilir.

--noprompt
Normal olarak, mkbootdisk, kullanıcının disketi yerleştirmesini ister ve devam etmeden önce onay için bekler. Şayet --noprompt belirtilmişse, herhangi bir uyarı çıkmayacaktır.

--verbose
Yapılan işlemler hakkında ayrıntılı çıktı verir. Normal olarak mkbootdisk herhangi bir çıktı vermez.

--version
mkbootdisk sürümünü gösterir ve çıkar.

--compact
"compact" LILO seçeneğini kullanır.

YAZAN

Erik Troan <ewt (at) redhat.com>
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003