md5sum(1) MD5 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

md5sum [seçenek] [dosya] ...

AÇIKLAMA

MD5 (128 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar. dosya verilmezse ya da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi okur.


-b, --binary
Dosyaları ikilik kipte okur.

-c, --check
MD5 toplamlarını dosyalardan okur ve onları sınar.

-t, --text
Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Aşağıdaki iki seçenek sadece sağlama toplamlarını sınarken yararlıdırlar:


--status
Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

-w, --warn
Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla ilgili uyarı verir.

--help
Bu yardımı gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

Toplamlar RFC 1321'de tanımlandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında, girdi dosyası bu komutun daha önceki bir çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte bir sağlama toplamlı satır, türü gösteren karakter (ikilik için *, metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak verilir.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web·de>, Nisan 2004

Kasım 2006'da güncellendi.