lsattr(1) Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler

KULLANIM

lsattr [-RVadv] dosyalar...

AÇIKLAMA

lsattr bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler. Özniteliklerin tanımı ve ne anlama geldiğini görmek için chattr(1)'e bakınız.
      

SEÇENEKLER


-R
Dizinlerin özniteliklerini ve içeriklerini ardışık olarak listeler.

-V
Uygulamanın sürüm bilgilerini gösterir.

-a
'.' ile başlayanlar da dahil olmak üzere dizin içindeki bütün dosyaları öznitelikleri ile listeler.

-d
Sadece içinde bulunulan dizinin özniteliklerini gösterir.

-v
Dosyaların sürüm/nesil numaralarını listeler.


   

YAZAN

lsattr Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır.
   

YAZILIM HATALARI

Hiç yok ki :-).
   

TEMİNİ

lsattr, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003