ln(1) dosyalar arasında bağlar oluşturur

KULLANIM

ln [seçenek]... [-T] hedef [bağ-ismi]
ln [seçenek]... hedef...
ln [seçenek]... hedef... dizin
ln [seçenek]... -t dizin hedef...

AÇIKLAMA

1. biçimde bağ-ismi ile belirtilen hedef'e bir bağ oluşturur. 2. biçimde, içinde bulunduğunuz dizin içinde hedef'in ismi ile aynı isimde bir bağ oluşturulur. Üçüncü ve dördüncü biçimlerde, her hedef'in bağı dizin içinde oluşturulur. Öntanımlı olarak sabit bağlar oluşturulur, sembolik bağ yapmak için --symbolic seçeneğini kullanmak gerekir. Sabit bağlar oluşturukurken, hedef'ler sistemde bulunmak zorundadır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


--backup=[koşul]
Her mevcut hedef dosyanın bir yedeği oluşturulur.

-b
--backup seçeneği ile aynıdır fakat herhangi bir argüman almaz.

-d, -F, --directory
Süper kullanıcının dizinlere sabit bağ oluşturmasını sağlar. (Bilgi: sistem sınırlamalarından dolayı süper kullanıcı için bile muhtemelen işlem başarısız olacaktır.)

-f, --force
Hedefte dosya varsa siler.

-i, --interactive
Hedeflerin silinip silinmeyeceğini sorar.

-n, --no-dereference
Bir dizine sembolik bağ olan hedefi sanki normal bir dosyaymış gibi ele alır.

-s, --symbolic
Sabit bağlar değil, sembolik bağlar oluşturur.

-S, --suffix=sonek
Belirtilen yedekleme sonek'i kullanılır.

-t, --target-directory=dizin
Bağların oluşturulacağı dizin belirtilir.

-T, --no-target-directory
bağ-ismi normal bir dosya gibi ele alınır.

-v, --verbose
Bağı oluşturmadan önce dosyanın ismini basar.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:


none, off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t
Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never
Daima basit yedekleme yapar.


   

YAZAN

Mike Parker ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellenmiştir.