kill(1) süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler

KULLANIM

kill [ -s sinyal | -sinyal ] pid ...
kill -l [ sinyal ] ...
kill -t [ sinyal ] ...

AÇIKLAMA

kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreç grubuna gönderir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
   

SEÇENEKLER


-s , --signal=sinyal, -sinyal
Gönderilecek sinyal belirtilir. Sinyal, adı ile veya numarası ile belirtilebilir.

-l
Sinyal isimlerinin bir listesini basar veya sinyal isimleri ile sinyal numaraları arasında dönüşüm yapar.

-t, --table
Bir sinyal bilgileri tablosu basar.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

sinyal `HUP' gibi bir sinyal ismi, `1' gibi bir sinyal numarası veya bir sinyal tarafından sonlandırılmış bir sürecin çıkış durumu olabilir. pid bir tamsayıdır; eğer negatifse bir süreç grubunu ifade eder.


Uyarı:
Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir kill komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

Paul Eggert tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellendi.