join(1) iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

KULLANIM

join [seçenek]... dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

Birleştirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için standart çıktıya bir satır yazar. Öntanımlı birleştirme alanı, boşluklarla sınırlı ilk alandır. dosya1 veya dosya2 olarak - verildiğinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.


-a dosyanum
dosyanumuncu dosyadan gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır. dosyanum, dosya1 veya dosya2 dosyasından gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir.

-e yazı
eksik girdi alanlarını yazı ile değiştirir

-i, --ignore-case
Alanlar karşılaştırılırken harf büyüklükleri ile ilgili farklar yoksayılır.

-j alan
`-1 alan -2 alan' ile aynı.

-o alanlistesi
Çıktı satırları oluşturulurken alanlistesine uyulur.

-t karakter
Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır.

-v dosyanum
Birleştirilmiş çıktı satırlarını göstermemesi dışında -a dosyanum gibidir.

-1 alan
dosya1in bu alanını kullanarak birleştirir.

-2 alan
dosya2in bu alanını kullanarak birleştirir.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

-t karakter verilmedikçe, baştaki boşluklar alanları ayırır ve yoksayılırlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan 1'den başlayan bir alan numarasıdır. alanlistesi, herbiri dosyanum.alan biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül veya boşlukla ayrılmış belirtimden oluşur.

Öntanımlılar: birleştirme alanı her satırın ilk alanıdır; girdideki alanlar bir veya daha fazla boşluk ile ayrılır, satırın başındaki boşluklar yoksayılır; çıktıdaki alanlar birer boşlukla ayrılır; her çıktı satırı sırayla, birleştirme alanı, dosya1in kalan alanları, dosya2nin kalan alanlarından oluşur. Örnek:

$ cat file1
a a1
c c1
b b1
$ cat file2
a a2
c c2
b b2
$ join file1 file2
a a1 a2
c c1 c2
b b1 b2


Önemli::
dosya1 ve dosya1 birleştirme alanları bakımından sıralanmış olmalıdırlar. Örneğin, eğer join seçeneksizse, sort -k 1b,1 kullanın.


   

YAZAN

Mike Haertel tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006