install(1) dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

KULLANIM

install [seçenek]... [-T] kaynak hedef
install [seçenek]... kaynak... dizin
install [seçenek]... -t dizin kaynak...
install [seçenek]... -d dizin...

AÇIKLAMA

İlk üç biçimde kaynakı hedefe veya birden fazla kaynakı mevcut dizine kopyalar, aynı zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini atar. Üçüncü biçimde, ilgili dizin(ler)in bütün bileşenlerini oluşturur.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.


--backup[=yöntem]
Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

-b
--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

-c
Yoksayılır.

-d, --directory
bütün argümanları dizin adı olarak alır; belirtilen dizinlerin tüm bileşenlerini oluşturur

-D
hedefin en sondaki hariç tüm bileşenlerini oluşturur, sonra kaynakı hedefe kopyalar.

-g, --group=grup
Sürecin grubunu şimdiki grup yerine grup olarak atar.

-m, --mode=kip
İzin kipini rwxr-xr-x yerine kip olarak atar (chmod'un yaptığı gibi).

-o, --owner=sahip
Sahibi atar (yalnızca süper-kullanıcı).

-p, --preserve-timestamps
kaynak dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili hedef dosyalarına uygular.

-s, --strip
Simge tablolarını soyar.

-s, --suffix=sonek
Öntanımlı yedek soneki yerine sonek kullanır.

-t, --target-directory=dizin
Tüm kaynak argümanlarını dizine kopyalar.

-T, --no-target-directory
hedef bir normal dosya olarak ele alınır.

-v, --verbose
Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:


none, off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t
Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never
Daima basit yedekleme yapar.


   

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006