initscript(5) inittab komutlarını çalıştıran betik

KULLANIM


/bin/sh /etc/initscript
sıra-no çalışma-seviyesi eylem süreç

AÇIKLAMA

/etc/initscript kabuk betiği sistemde var ise, init, inittab içindeki komutları çalıştırmak için onu kullanacaktır. Bu betik, her bir süreç için ulimit ve umask gibi öntanımlı değerleri ayarlamak için de kullanılabilir.
   

ÖRNEKLER

Aşağıda sisteminize /etc/initscript.sample olarak yükleyebileceğiniz örnek bir initscript bulacaksınız:

#
# initscript  alt süreç olması her bir uygulama için init(8)
#       tarafından bu şekilde çalıştırılır:
#
#       /bin/sh /etc/initscript <no> <seviye> <eylem> <süreç>
#
# umask'ı güvenli seviyeye ayarla ve bellek dökümünü etkinleştir.
umask 022
ulimit -c 2097151
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
export PATH
# Fiziksel dosya tanımlayıcı sınırını tüm süreçler için
# 8192 yap. Mantıksal sınır 1024 olarak kalsın, ama herhangi bir
# ayrıcalıksız süreç kendi sınırını "ulimit -Sn xxx" ile fiziksel
# sınıra kadar yükseltebilsin (2.2.13 veya üstü Linux çekirdeği gerekir).
ulimit -Hn 8192
# Uygulamayı çalıştır.
eval exec "$4"

   

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/inittab, /etc/initscript.
   

YAZAN

Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004