iconv(1) belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir

KULLANIM

iconv [-lcs?V] [-f isim] [-t isim] [-o çıktı-dosyası]
  [--from-code=isim] [--to-code=isim] [--output=çıktı-dosyası]
  [--list] [--silent] [--verbose] [--help] [--usage] [--version]
  [dosya...]

AÇIKLAMA

iconv komutu; dosya ile belirtilen dosyadaki karakterlerin kodlamasını, başka bir karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç, --output seçeneği ile belirtilmediği sürece standart çıktıya gönderilir.


-f, --from-code=isim
Özgün metin kodlaması belirtilir.

-t, --to-code=isim
Çıktı için kodlama belirtilir.

--list
Kodlaması bilinen tüm karakter kodlamalarını listeler.

-c
Geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz.

-o, --output=çıktı-dosyası
Çıktı için dosya belirtilir.

-s, --silent
Uyarılar engellenir.

--verbose
Gelişim bilgisini gösterir.

?, --help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--usage
Kısa kullanım iletisi gösterilir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir.
   

YAZAN

iconv, GNU C Kütüphanesinin bir parçası olarak, Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

iconv man sayfası Joel Klecker <espy (at) debian.org> tarafından, Debian GNU/Linux Sistemi için yazılmıştır.

Bu man sayfası (Türkçe olarak) Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr> tarafından yazılmıştır.