hostname(1) sistemin konak ismini atar ya da gösterir

KULLANIM

hostname [-v] [ -a | --alias ] [ -d | --domain ]
  [ -f | --fqdn | --long ] [ -i | --ip-address ]
  [ -s | --short ] [ -y | --yp | --nis ] [ -n | --node ]
hostname [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [konakismi]
domainname [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [alanismi]
nodename [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [düğümismi]
hostname [-v] [ -h | --help ] [ -V | --version ]
dnsdomainname [-v]
nisdomainname [-v]
ypdomainname [-v]

AÇIKLAMA

hostname, sistemin konak, alan ya da düğüm ismini gösteren ya da atayan bir uygulamadır. Bu isimler bir çok ağ yazılımı tarafından makinayı tanımlamak için kullanılır. Alan ismi ayrıca NIS/YP tarafından kullanılır.

İsmin Öğrenilmesi

Argümansız çağrıldığında komutlar kullanılmakta olan isimleri gösterir:

hostname, gethostname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini basacaktır.

domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları getdomainname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini basacaktır. Bu isim, sistemin NIS/YP alan ismi olarak da bilinir.

nodename uygulaması, getnodename(2) işlevi tarafından döndürülen DECnet düğüm ismini basacaktır.

dnsdomainname ise, tam alan isminin (FQDN - Fully Qualified Domain Name) alan ismi parçasını basacaktır. Sistemin tam alan ismi hostname --fqdn ile döndürülür.
     

İsmin Atanması

Tek argümanla ya da --file seçeneği ile çağrıldığında komutlar, konak isminin, NIS/YP alan isminin veya düğüm isminin atanmasını sağlarlar.

Sadece süper kullanıcı bu isimleri değiştirebilir.

Tam alan ismini (FQDN) ve DNS alan adının dnsdomainname komutuyla atanması mümkün değildir. (Aşağıdaki Tam Alan Adı (FQDN) bölümüne bakınız.)

Konak ismi genellikle sistem açılışı sırasında bir kere /etc/rc.d/rc.inet1 veya /etc/init.d/boot betikleri tarafından bir dosyadan (örn. /etc/hostname) okunarak atanır.
     

Tam Alan Adı (FQDN)

Tam alan adını (hostname --fqdn ile döndürülür) ve DNS alan adını (dnsdomainname tarafından döndürülür) bu komutlarla değiştiremezsiniz. Sistemin tam alan adı, konak ismi için resolver(3) tarafından döndürülen isimdir.

Teknik olarak: Tam alan ismi, gethostname(2) işlevi tarafından döndürülen konak ismi için gethostbyname(2) tarafından döndürülen isimdir. DNS alan adı bu ismin ilk noktasından sonraki kısmıdır.

Bu nedenle, onu değiştirebilmeniz yapılandırmaya (genelde /etc/host.conf) bağımlıdır. Çoğunlukla (hosts dosyası daha önceden DNS ya da NIS tarafından çözümlenmişse) onu /etc/host.conf dosyasından değiştirebilirsiniz.
   

SEÇENEKLER


-a, --alias
Konağın diğer ismini (kullanılmışsa) gösterir.

-d, --domain
DNS alan adını gösterir. DNS alan adını öğrenmek için domainname komutunu kullanmayın, çünkü o DNS alan adını değil NIS alan adını gösterecektir. Yerine dnsdomainname komutunu kullanın.

-F, --file dosyaismi
Konak ismi belirtilen dosyadan okunur. Açıklamalar (# ile başlayan satırlar) yoksayılır.

-f, --fqdn, --long
Tam alan adını (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gösterir. Tam alan ismi bir kısa konak ismi ile DNS alan isminden oluşur. Konak ismi aramaları için bind ya da NIS kullanmıyorsanız, tam alan adını ve DNS alan adını (tam alan adının parçasıdır) /etc/host.conf dosyasından değiştirebilirsiniz.

-h, --help
Bir kullanım iletisi gösterir ve çıkar.

-i, --ip-address
Konağın IP adres(ler)ini gösterir.

-n, --node
DECnet düğüm ismini gösterir. Bir parametre olarak verilmişse (veya --file isim ile) yeni düğüm ismi root kullanıcısı tarafından atanabilir.

-s, --short
Kısa konak ismini gösterir. Bu, tam alan adının ilk noktasından önceki kısmıdır.

-V, --version
Sürüm bilgilerini standart çıktıya basar ve çıkar.

-v, --verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir.

-y, --yp, --nis
NIS alan adını gösterir. Bir parametre olarak verilmişse (veya --file isim ile) yeni NIS alan ismi root kullanıcısı tarafından atanabilir.


   

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/hosts
   

YAZANLAR

Peter Tobias, <tobias (at) et-inf.fho-emden.de>
Bernd Eckenfels, <net-tools (at) lina.inka.de> (NIS ve kılavuz sayfası).
Steve Whitehouse, <SteveW (at) ACM.org> (DECnet desteği and kılavuz sayfası).
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003