head(1) dosyaların ilk 10 satırını basar

KULLANIM

head [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla dosya verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını yazar. dosya adı verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-c, --bytes=[-]n
her dosyanın ilk n baytını yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-n, --lines=[-]n
ilk 10 yerine ilk n satırı yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-q, --quiet, --silent
başa dosya isimlerini basmaz

-v, --verbose
başa dosya isimlerini daima basar

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

n bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1024*1024 için m.
   

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006