fold(1) her satırı belirtilen genişlikten katlar

KULLANIM

fold [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın içindeki satırları (öntanımlı olarak standart girdiyi) katlar ve standart çıktıya basar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-b, --bytes
sütunlar yerine baytları sayar

-s, --spaces
satırı boşluklarda katlar

-w, --width=genişlik
80 yerine genişlik sütun kullanır

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.
   

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006