expr(1) ifadeleri değerlendirir

KULLANIM

expr ifade
expr seçenek

AÇIKLAMA


--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ifadenin değerini standart çıktıya basar. Aşağıda ifadeler öncelikleri artan sırada gruplanmıştır:

1.


arg1 | arg2
eğer arg1 boş veya 0 ise arg2, değil ise arg1

arg1 & arg2
eğer iki argüman da 0 veya boş ise arg2, değil ise arg1

2.


arg1 < arg2
arg1 küçüktür arg2

arg1 <= arg2
arg1 küçük ya da eşittir arg2

arg1 = arg2
arg1 eşittir arg2

arg1 != arg2
arg1 farklıdır arg2

arg1 >= arg2
arg1 büyük ya da eşittir arg2

arg1 > arg2
arg1 büyüktür arg2

3.


arg1 + arg2
aritmetik toplama işlemi

arg1 - arg2
aritmetik çıkarma işlemi

4.


arg1 * arg2
aritmetik çarpma işlemi

arg1 / arg2
aritmetik bölme işleminde bölümü verir

arg1 % arg2
aritmetik bölme işleminde kalanı verir

5.


dizge : düzenli_ifade
ilk karakterinden itibaren dizge içindeki düzenli_ifade ile eşleşen kısım

6.


match dizge düzenli_ifade
dizge : düzenli_ifade ile aynı.

substr dizge konum uzunluk
dizgenin konumdan (1'den başlayarak sayılır) başlayan uzunluktaki alt dizgesi.

index dizge karakterler
dizge içinde karakterlere ilk rastlandığı konum, yoksa 0.

length dizge
dizgenin uzunluğu.

+ andaç
andaç `match' gibi bir anahtar sözcük ya da `/' gibi bir işleç bile olsa bir dizge olarak yorumlanır.

7.


( ifade )
ifadenin değeri

Kabukta yorumlanması için öncelenmesi ya da yorumlanmaması için tırnak içine alınması gereken işleçlerden sakının. Karşılaştırmalar her ikisi de sayısal ise sayısal, değilse sözlük sırasına göredir. Örgüsel eşleşmeler \( ve \) arasındaki eşleşen dizge ile ya da null ile sonuçlanır; eğer \( ve \) kullanılmamışsa eşleşen karakter sayısıyla ya da 0 ile sonuçlanır.


expr çıkış durumu,
ifade ne null ne de 0 ise 0,
ifade null veya 0 ise 1,
ifade sözdizimsel olarak geçersizse 2,
bir hata oluşmuşsa 3'tür.


   

YAZAN

Mike Parker tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006