EXECUTE(7) bir taslağı çalıştırır

KULLANIM

EXECUTE taslak_ismi [ (parametre [, ...] ) ]

AÇIKLAMALAR

EXECUTE evvelce hazırlanmış bir SQL cümlesini (bir taslağı) çalıştırır. Taslaklar sadece bir oturum boyunca geçerli kaldıklarından, taslaklar PREPARE deyimi ile o oturumda evvelce oluşturulmuş olmalıdır.

Taslak oluşturulurken, PREPARE deyiminde bazı parametreler belirtilmişse, bu parametrelerle uyuumlu parametrelerin EXECUTE komutuna da aktarılması gerekir; aksi takdirde bir hata oluşur. İşlevlerin tersine, parametre sayısı ve türlerinin farklılaşması nedeniyle birden fazla taslağa aynı isim verilemez; taslak isimleri bir veritabanı oturumu içinde eşsiz olmalıdır.

Taslakların oluşturulması ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

PARAMETRELER


taslak_ismi
Çalıştırılacak taslağın ismi.

parametre
PREPARE komutu ile taslak oluşturulurken belirtilen parametrelerden birinin karşılığı olarak parametre veri türü ile uyumlu bir değer ile sonuçlanan bir ifade.

ÇIKTI

EXECUTE tarafından döndürülen çıktı taslağın çıktısıdır, EXECUTE komutunun değil.

ÖRNEKLER

Örnekleri PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

SQL standardı bir EXECUTE deyimi içerir, fakat sadece gömülü SQL ile kullanmak içindir. Bu sürümdeki EXECUTE deyimi ayrıca biraz farklı bir sözdizimi kullanmaktadır.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005