/etc/init.d/autofs(8) Özdevinimli dosya sistemi bağlama betiği

KULLANIM

/etc/init.d/autofs start | stop | reload | status

AÇIKLAMA

autofs, Linux sisteminde çalışan automount(8) artalan sürecinin işleyişini kontrol eder. autofs, genellikle, start parametresi ile, sistem açılışı esnasında işletilir ve sistem kapanışı sırasında stop parametresi ile durdurulur. autofs betiği, sistem yöneticisi tarafından komut satırından da yönetilebilir. Sistem yöneticisi, betiği başlatabilir, durdurabilir veya yeniden yükleyebilir.
   

İŞLEYİŞİ

autofs, sistemdeki bağlantı noktalarını bulabilmek için /etc/auto.master ayar dosyasına başvurur (bakınız: auto.master(5)). Buradaki her bir bağlantı noktası için, kendilerine tahsis edilmiş parametreler ile birlikte, bir automount(8) süreci başlatılır. automount tarafından başlatılmış aktif bağlantı noktalarını, /etc/init.d/autofs status komutu ile kontrol edebilirsiniz. Bir auto.master ayar dosyası işletildikten sonra, autofs betiği, aynı isimli bir NIS eşlemi arayacaktır. Şayet böyle bir eşlem var ise, bu eşlem auto.master eşleminin kullandığı yöntemle işletilecektir. NIS eşlemi en son işletilecektir.

/etc/init.d/autofs reload, o anki auto.master eşlemini çalışan artalan süreçlerine göre kontrol edecektir. Girişleri değişen artalan süreçlerini öldürecek ve yeni veya değişmiş girdiler için artalan süreçlerini tekrar başlatacaktır.

Şayet bir eşlem değiştirilmişse, değişiklik derhal uygulanır. Şayet auto.master eşlemi değiştirilmişse, autofs betiği değişiklikleri etkinleştirmek için tekrar çalıştırılmalıdır.

/etc/init.d/autofs status, geçerli ayarları ve çalışan automount artalan süreçlerinin bir listesini görüntüleyecektir.
   

YAZAN

Bu kılavuz, Christoph Lameter <chris (at) waterf.org> tarafından Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır. H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından düzenlenmiştir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003