encrypt(3) 64 bitlik iletileri şifreler

KULLANIM


#define _XOPEN_SOURCE
#include <unistd.h>
void encrypt (char blok[64], int im);
#define _XOPEN_SOURCE
#include <stdlib.h>
void setkey (const char *anahtar);
#define _GNU_SOURCE
#include <crypt.h>
void setkey_r (const char *anahtar, struct crypt_data *veri)
void encrypt_r (char *blok, int im, struct crypt_data *veri);

Bunların herbiri -lcrypt ile ilintileme gerektirir.
      

AÇIKLAMA

Bu işlevler 64 bitlik iletileri şifreler ve deşifrelerler. setkey() işlevi encrypt() işlevi tarafından kullanılan anahtarı belirler. Burada kullanılan anahtar parametresi bir bayt dizisidir ve her bayt 1 ya da 0 sayısal değerine sahiptir. anahtar[n] dizisinin indis değeri n=8*i-1 olan elemanları yoksayılır, bu durumda asıl anahtar uzunluğu 56 bit olur.

setkey() işlevi kendine aktarılan tamponu im olarak 0 verilmişse şifreleyerek, 0 verilmişse deşifreleyerek değiştirir. anahtar parametresi gibi blok parametresi de şifrelenmiş değerin bit gösteriminin vektörüdür. Sonuç aynı vektör içinde döner.

Bu iki işlev evresel değildir, yani anahtar verisi durağan bellek bölgesinde saklanır. setkey_r() ve encrypt_r() işlevleri evreseldir. ve anahtar verisini saklamak için crypt_data veri yapısını kullanırlar:

struct crypt_data {
    char keysched[16 * 8];
    char sb0[32768];
    char sb1[32768];
    char sb2[32768];
    char sb3[32768];
    char crypt_3_buf[14];
    char current_salt[2];
    long int current_saltbits;
    int direction, initialized;
};

   

DÖNÜŞ DEĞERİ

Bu işlevler herhangi bir değer döndürmezler.
   

HATALAR

Yukarıdaki işlevler çağrılmadan önce errno değişkeni sıfırlanır. Başarı durumunda değeri değişmez.


ENOSYS
İşlev kütüphanede bulunmamaktadır (Örneğin, ABD'nin ihracat sınırlamalarından dolayı).


   

ÖRNEK

Bu örneği glibc2.2 ile derlemek için libcrypt ile ilintilemeniz gerekir. Anlamlı bir çalıştırma için anahtar[] ve ileti[] dizilerini anlamlı bir bit kalıbı ile doldurmalısınız. crypt.h başlık dosyasının setkey() ve encrypt() işlevlerinin prototiplerini koşulsuz olarak verdiğini unutmayın.

#include <crypt.h>
main() {
  char anahtar[64];  /* anahtarın bit kalıbı */
  char ileti[64];   /* iletinin bit kalıbı */
  setkey(anahtar);
  encrypt(ileti, 0);  /* şifreler */
  encrypt(ileti, 1);  /* deşifreler */
}

   

NOTLAR

glibc2.2'de bu işlevler DES algoritmasını kullanır.
   

UYUMLULUK

encrypt() ve setkey() işlevleri SVID, SUSv2 ve POSIX 1003.1-2001 uyumludur. encrypt_r() ve setkey_r() işlevleri ise GNU oluşumudur.
   

ÇEVİREN

Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004