echo(1) tek satırlık bir metin görüntüler

KULLANIM

echo [seçenek]... dizge...

AÇIKLAMA


Uyarı:
Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir echo komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

dizgeyi standart çıktıya basar.


-n
Satırın sonuna satırsonu karakteri basmaz.

-e
Aşağıda listelenen tersbölü öncelemeli karakterlerin yorumlanmasını etkinleştirir.

-E
Aşağıda listelenen tersbölü öncelemeli karakterler yorumlanmaz (öntanımlıdır).

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-e seçeneği kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki dizilimler yorumlanır:


\NNN
ASCII kodu NNN (sekizlik) olan karakter.

\\
Tersbölü

\a
Uyarı sesi

\b
Gerisilme

\c
Kendinden sonra gelen satırsonu karakteri yoksayılır.

\f
Sayfa ileri

\n
Satırsonu

\r
Satırbaşı

\t
Yatay sekme

\v
Düşey sekme


   

YAZAN

Bilinmiyor.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

Kasım 2006'da güncellendi.