du(1) yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

du [seçenek]... [dosya]...
du [seçenek]... --files0-from=dosya

AÇIKLAMA

Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.


-a, --all
Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

--apparent-size
disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.

-B, --block-size=birim
birim baytlık bloklar kullanır.

-b, --bytes
Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

-c, --total
Bir genel toplam gösterilir.

-D, --dereference-args
dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

--files0-from=dosya
dosya içinde isimleri boş karakter sonlandırmalı olarak belirtilmiş dosyaların disk kullanımını özetler.

-H
--si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride --dereference-args (-D) seçeneğine eşdeğer olacak şekilde değiştirilecek

-h, --human-readable
Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

--si
-h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır

-k
--block-size=1K ile aynıdır.

-l, --count-links
Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

-L, --dereference
Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba katılır.

-m
--block-size=1M ile aynıdır.

-0, --null
Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile değiştirilir (satırlar boş karakter sonlandırmalı diziler haline getirilir).

-P, --no-dereference
Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

-S, --separate-dirs
Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

-s, --summarize
Her argüman için sadece toplam gösterilir.

-x, --one-file-system
Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

-X dosya, --exclude-from=dosya
dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

--exclude=şablon
şablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

--max-depth=n
Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

--time
dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

--time=sözcük
Değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

--time-style=tarz
zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.
   

ŞABLONLAR

şablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

du --exclude='*.o'

verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.
   

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
       

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.