DROP VIEW(7) bir sanal tabloyu kaldırır

KULLANIM

DROP VIEW isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP VIEW mevcut bir sanal tabloyu kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için sanal tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Sanal tabloya bağımlı nesnelerin de (diğer sanal tablolar gibi) silinmesini sağlar.

RESTRICT
Sanal tabloya bağımlı nesneler varsa, sanal tablonun kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

kinds isimli sanal tabloyu kaldırmak için::

DROP VIEW kinds;

UYUMLULUK

SQL standardının bir defada sadece bir sanal tablonun kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP VIEW SQL standardıyla tamamen uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005