DROP USER(7) bir veritabanı kullanıcı hesabını kaldırır

KULLANIM

DROP USER isim

AÇIKLAMALAR

DROP USER belirtilen kullanıcıyı siler. Kullanıcının sahibi olduğu tabloları, sanal tabloları ve diğer nesneleri kaldırmaz, fakat kullanıcı eğer bir veritabanının sahibi ise bir hata oluşur.

PARAMETRELER


isim
Silinecek kullanıcı ismi.

EK BİLGİ

PostgreSQL bu komutla aynı işlevselliğe sahip bir uygulama, dropuser(1) içerir. Aslında, uygulama bu komutu çağırır ama kabuk komutu olarak çalıştırılabilir.

Bir veritabanının sahibi olan bir kullanıcıyı silmek için, önce ya veri tabanını kaldırmalı ya da veritabanının sahibini değiştirmelisiniz.

Veritabanı nesneleri üzerinde bazı yetkilere sahip bir kullanıcıyı kaldırmak pek akıllıca olmaz. Şimdilik sadece veritabanı sahibi kullanıcıların silinmeye çalışılması bir hata olarak değerlendiriliyorsa da, ilerde diğer nesneler için de bu bir hata olarak değerlendirilebilecektir.

ÖRNEKLER

Bir kullanıcı hesabını silmek için:

DROP USER jonathan;

UYUMLULUK

DROP USER bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcılarla ilgili işlemleri gerçeklenime bırakmıştır.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005