DROP TRIGGER(7) bir tetik tanımını kaldırır

KULLANIM

DROP TRIGGER isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP TRIGGER mevcut bir tetik tanımını kaldırır. Komutu çalıştırabilmek için, tetiğin tanımlandığı tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak tetik tanımının ismi.

tablo
Tetiğin tanımlandığı tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Tetiğe bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
Tetiğe bağımlı nesneler varsa tetiğin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

films tablosundan if_dist_exists tetiğini kaldırmak için:

DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;

UYUMLULUK

DROP TRIGGER deyimi SQL standardı ile uyumlu değildir. SQL standardında, tetik isimleri tablolara ait değildir, dolayısıyla komut tablo ismini içermez (DROP TRIGGER isim şeklinde kullanılır).

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005