DROP TABLESPACE(7) bir tablo alanını kaldırır

KULLANIM

DROP TABLESPACE tablo_alanı_ismi

AÇIKLAMA

DROP TABLESPACE sistemdeki bir tablo alanını kaldırır.

Bir tablo alanı sadece sahibi ya da ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kaldırılabilir. Bir tablo alanı kaldırılmadan önce içerdiği tüm veritabanı nesneleri kaldırılmış olmalıdır. O anki veritabanına ait, tablo alanını kullanmakta olan hiçbir nesne kalmamış olsa bile, tablo alanı içinde hala diğer veritabanlarına ait nesneler kalmış olabilir.

PARAMETRELER


tablo_alanı_ismi
Kaldırılacak tablo alanının ismi.

ÖRNEKLER

Sistemden mystuff tablo alanını kaldırmak için:

DROP TABLESPACE mystuff;

UYUMLULUK

DROP TABLESPACE bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005