DROP SEQUENCE(7) bir kayıt listesi üretecini kaldırır

KULLANIM

DROP SEQUENCE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP SEQUENCE bir kayıt listesi üretecini kaldırır

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Kayıt listesine bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
Kayıt listesine bağımlı nesneler varsa kayıt listesinin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

serial isimli kayıt listesini silmek için:

DROP SEQUENCE serial;

UYUMLULUK

SQL standardının bir defada sadece bir kayıt listesi kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP SEQUENCE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005