DROP RULE(7) bir yeniden yazma kuralını kaldırır

KULLANIM

DROP RULE isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP RULE bir yeniden yazma kuralını kaldırır.

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak kuralın ismi.

tablo
Kuralın uygulandığı tablo ya da sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Kurala bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
Kurala bağımlı nesneler varsa kuralın kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

newrule yeniden yazma kuralını kaldırmak için:

DROP RULE newrule ON mytable;

UYUMLULUK

SQL standardında DROP RULE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005