DROP OPERATOR CLASS(7) bir işleç sınıfını kaldırır

KULLANIM

DROP OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_yöntemi [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP OPERATOR CLASS mevcut bir işleç sınıfını kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için, işleç sınıfının sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

indeksleme_yöntemi
İşleç sınıfının kullanıldığı indeks erişim yönteminin ismi.

CASCADE
İşleç sınıfına bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
İşleç sınıfına bağımlı nesneler varsa işleç sınıfının kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

widget_ops isimli B-tree işleç sınıfını kaldırmak için:

DROP OPERATOR CLASS widget_ops USING btree;

İşleç sınıfını kullanan bir indeks varsa, bu komut başarısız olur. Böyle indeksleri işleç sınıfı ile birlikte kaldırmak için cümleye CASCADE ekleyin.

UYUMLULUK

SQL standardında DROP OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005