DROP LANGUAGE(7) bir yordamsal dili kaldırır

KULLANIM

DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP LANGUAGE, isim adlı evvelce kaydedilmiş yordamsal dilin tanımını siler.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir yordamsal dilin ismi. Geriye uyumlulk bakımından, isim tektırnakların içine alınmış olabilir.

CASCADE
Dile bağımlı nesnelerin de (örn, dilin işlevleri) silinmesini sağlar.

RESTRICT
Dile bağımlı nesneler varsa dilin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

plsample yordamsal dilini kaldırmak için:

DROP LANGUAGE plsample;

UYUMLULUK

SQL standardında DROP LANGUAGE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005