DROP DOMAIN(7) bir veri alanını kaldırır

KULLANIM

DROP DOMAIN isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP DOMAIN bir veri alanını kaldıracaktır. Bir veri alanını silebilmek için sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Silinecek veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Veri alanına bağımlı nesnelerin de (örn, tablo sütunları) silinmesini sağlar.

RESTRICT
Veri alanına bağımlı nesneler varsa alanın silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

box isimli veri alanını kaldırmak için:

DROP DOMAIN box;

UYUMLULUK

Bu komut SQL standardıyla uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005