DROP DATABASE(7) bir veritabanını kaldırır

KULLANIM

DROP DATABASE isim

AÇIKLAMA

DROP DATABASE ismiyle belirtilen veritabanını kaldırır. Veritabanının katalog girdilerini kaldırdıktan sonra veriyi içeren dizini siler. Ancak, silinmesi istenen veritabanına siz ya da bir kullanıcı bağlı ise, komut yerine getirilemez. Bu bakımdan, bu komutu çalıştırabilmek için template1'e ya da başka bir veritabanına bağlanın.

DROP DATABASE ile silinen bir veritabanı geri alınamaz. Dikkatli kullanın!

PARAMETRELER


isim
Silinecek veritabanının ismi.

EK BİLGİ

DROP DATABASE bir hareket kümesinin içinden çalıştırılamaz.

Bağlı olduğunuz veritabanını silemeyeceğinizden, işlemi komut satırından dropdb(1) ile yapmanız daha uygun olur; o da zaten bu komutu çalıştırır.

UYUMLULUK

SQL standardında DROP DATABASE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005