DROP CONVERSION(7) bir karakter kümesi dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

DROP CONVERSION isim [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP CONVERSION evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü kaldırır. Bir tür dönüşümünü kaldırabilmeniz için dönüşümün sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


name
Tür dönüşümünün ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE, RESTRICT
Tür dönüşümlerinde bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

myname isimli dönüşümü silmek için:

DROP CONVERSION myname;

UYUMLULUK

SQL standardında DROP CONVERSION diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005