DROP CAST(7) bir tür dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

DROP CAST (kaynak_tür AS hedef_tür) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP CAST evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü siler.

Bir tür dönüşümünü silebilmek için, ya kaynak ya da hedef türün sahibi olmalısınız. Bunların, bir tür dönüşümünü tanımlamak için gereken izinlerle aynı olması gerekir.

PARAMETRELER


kaynak_tür
Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.

hedef_tür
Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.

CASCADE, RESTRICT
Tür dönüşümlerinde bir bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

text türünden int türüne dönüşümü silmek için:

DROP CAST (text AS int);

UYUMLULUK

DROP CAST komutu SQL standardı ile uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005