DROP AGGREGATE(7) bir ortak değer işlevini kaldırır

KULLANIM

DROP AGGREGATE isim ( veri_türü ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP AGGREGATE mevcut bir ortak değer işlevini silecektir. Komutu çalıştırabilmek için kullanıcının işlevin sahibi olması gerekir.

PARAMETRELER


isim
Silinecek ortak değer işlevinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

veri_türü
Ortak değer işlevinin argüman veri türü. Eğer işlev her veri türünü kabul ediyorsa, * belirtilir.

CASCADE
Ortak değer işlevine bağımlı olan nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
Ortak değer işlevine bağımlı olan nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

integer türünde argüman alan myavg isimli ortak değer işlevini silmek için:

DROP AGGREGATE myavg(integer);

UYUMLULUK

SQL standardında DROP AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005