dircolors(1) ls için renkleri ayarlar

KULLANIM

dircolors [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

LS_COLORS ortam değişkenine atanacak komutları çıktılar. Çıktı biçimi şöyle belirtilir:
       
-b, --sh, --bourne-shell
LS_COLORS ortam değişkenine atanacak Bourne kabuğu kodu çıktılanır.

-c, --csh, --c-shell
LS_COLORS ortam değişkenine atanacak C kabuğu kodu çıktılanır.

-p, --print-database
Öntanımlı değerler çıktılanır.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

dosya belirtilmişse, hangi renklerin hangi dosya türü ve uzantısı için kullanılacağı bilgisi belirtilen dosyadan alınır. Aksi takdirde önceden derlenmiş veritabanı kullanılır. Bu dosyaların ayrıntılarını görmek için `dircolors --print-database' komutunu veriniz.
    

YAZAN

H. Peter Anvin tarafından yazılmıştır.
    

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
    

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006