diff3(1) üç dosya arasındaki farkları bulur

KULLANIM

diff3 [seçenekler] benimki eskisi seninki

AÇIKLAMA

diff3 komutu üç dosyayı karşılaştırır ve aralarındaki farklılıkları çıktı olarak verir.

Karşılıştırılacak dosyalar benimki, eskisi, seninki olarak verilir. Bu üç dosya isminden, en fazla bir tanesinin adı, - olabilir. Bu - işareti, diff3'e, bu dosya için standart girdiden okuma yapmasını söyler.
   

Seçenekler

Aşağıda, GNU diff3'ün kabul ettiği bütün seçeneklerin bir özetini bulacaksınız. Tek harfli seçenekler aynı komut satırında (bu seçeneklerin yanında argüman olmadıkça) yan yana bulunabilirler.


-a

--text
Bütün dosyaları metin dosyası olmasalar bile metin dosyası olarak kabul eder ve satır satır karşılaştırır.

-A
seninki dosyasının eskisi dosyasına göre bütün farklılıklarını benimki dosyasına ekler. Değişiklikleri köşeli ayraç içine alır.

-B
-A seçeneğinin eski davranışı. Değişiklik olmayanları gösterir.

-e

-ed
eskisi ile seninki arasındaki bütün farklılıkları benimkine ekleyen bir ed betiği oluşturur.

-E
-e seçeneğine benzer. Sadece birinci ve üçüncü dosya arasındaki diğerini ezen değişikliklerdeki köşeli ayraçlarlı satırlar yoktur. -e seçeneği ile, diğerini ezen değişiklikler şöyle görünür:

<<<<<<< benimki
benimkinden satırlar
=======
seninkinden satırlar
>>>>>>> seninki

-i
Sistem V uyumu için, ed betiğinin sonunda w ve q komutlarını üretir. Bu seçenek -AeExX3 seçeneklerinden birisi ile birleştirilmeli, ancak -m seçeneği ile birleştirilmemelidir.

-L etiket

--label=etiket
-A, -E ve -X seçenekleri ile çıktılanan köşeli ayraçlar için etiket etiketi kullanılır. Bu seçenek, her bir girdi dosyası için bir kez olmak üzere, toplam üç kere kullanılabilir. Öntanımlı etiketler, girdi dosyalarının adıdır. Bu sayede diff3 -L X -L Y -L Z -m A B C komutu, diff3 -m A B C gibi sonuç verir. Sadece çıktı A, B ,C dosyaları yerine X, Y, Z dosyalarından geliyormuş gibi görünür.

-m

--merge
Düzenleme betiğini, birinci dosyaya uygular ve sonuçları standart çıktıya gönderir. Çıktıyı diff3'den ed'e borulamaktan farklı olarak bu seçenek boş satırlar ve ikili dosyalar için bile çalışır. Şayet düzenleme betiği seçeneği belirtilmemişse, -A seçeneği verilmiş kabul edilir.

--show-all
Bir diğerini ezen değişiklileri köşeli ayraç içine alarak eskisinden seninkine katıştırılmamış bütün değişiklikleri benimki ile birleştirir.

--show-overlap
Birinci ve üçüncü dosyadaki bir diğerini ezen değişiklikleri içeren köşeli ayraçlı satırlar hariç -e seçeneğine benzer.

-T

--initial-tab
Normal biçimli bir satırdan önce iki boşluk terine bir sekme çıktılar. Böylece, satır içindeki sekme hizalamasının normal görünmesini sağlanır.

-v

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-x

--overlap-only
Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.

-X
Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -E seçeneğine benzer. Diğer bir deyişle, -x gibidir, ama tek fark köşeli ayraçların -E deki gibi değişik olmasıdır.

-3

--easy-only
Bir diğerini ezmeyen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.


   

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0, diff3'ün başarılı olduğu anlamına gelir. 1 bazı uyuşmazlıklar var demektir. 2 ise gerçekten bir sorun olduğu anlamına gelir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003