dd(1) bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM

dd [terim] ...
dd seçenek

AÇIKLAMA

Bir dosyayı belirtilen terimlere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek kopyalar.


bs=sayı
ibs=sayı ve obs=sayı'ya zorlar.

cbs=sayı
Bir kerede sayı bayt dönüştürür.

conv=sözcükler
Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen sözcükler'le belirtilen dönüşümü uygular.

count=sayı
Sadece sayı girdi bloğunu kopyalar.

ibs=sayı
Bir kerede sayı bayt okunur.

if=dosya
Standart girdi yerine dosya okunur.

iflags=simgeler
Virgül ayraçlı simge listesine göre okuma yapılır.

obs=sayı
Bir kerede sayı bayt yazılır.

of=dosya
Standart çıktı yerine dosya'ya yazar.

oflags=simgeler
Virgül ayraçlı simge listesine göre yazma yapılır.

seek=sayı
Çıktı başlangıcında obs baytlık sayı blok atlanır.

skip=sayı
Girdi başlangıcında ibs baytlık sayı blok atlanır.

status=noxfer
Aktarım istatistikleri baskılanır.

sayı'ların ardından sonek olarak şu dizgeler gelebilir (sayılar dizgelerin kaçar baytı ifade ettiğini göstermektedir): c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı geçerlidir.

Dönüşüm sözcükleri şunlar olabilir:


ascii
EBCDIC'den ASCII'ye dönüşüm.

ebcdic
ASCII'den EBCDIC'e dönüşüm.

ibm
ASCII'den öteki EBCDIC'e dönüşüm.

block
Satırsonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta tamamlar.

unblock
cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satırsonu karakteri yerleştirir.

lcase
Büyük harfleri küçük harflere dönüşüm.

nocreat
Çıktı dosyasını oluşturmaz.

excl
Çıktı dosyası zaten varsa başarısız olur.

notrunc
Çıktı dosyasını kısaltmaz.

ucase
Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.

swab
Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

noerror
Okuma hatalarından sonra devam eder.

sync
Her girdi bloğunu, boş karakterlerle obs bayta tamamlar; block veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, boş karakterler yerine boşluklar kullanılır.

fdatasync
Bitirmeden önce çıktı dosyası verisini fiziksel olerek yazar.

fsync
Benzer şekilde, fakat ayrıca öteveriyi de yazar.

simgeler'in her biri şunlardan biri olabilir:


append
Ekleme kipi (sadece çıktı için anlamlı; conv=notrunc önerilir)

direct
Veri için doğrudan G/Ç kullanılır.

directory
Bir dizin olmadıkça başarısız olur.

dsync
Veri için eşzamanlı G/Ç kullanılır.

sync
Benzer şekilde, fakat öteveri de dahil olur.

nonblock
Veri için engellenmeyen G/Ç kullanılır.

noctty
Dosyadan denetim uçbirimi atanmaz

nofollow
Sembolik bağlar izlenmez.

Bir çalışan dd sürecine bir USR1 sinyalinin gönderilmesi G/Ç istatistiklerinin standart hataya basılmasına ve ardından kopyalamanın kaldığı yerden devam etmesine yolaçar.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
18335302+0  records  in  18335302+0 records out 9387674624 bytes (9.4 GB)
copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s
Seçenekler şunlardır:


--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
      Kasım 2006'da güncellenmiştir.