date(1) sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

KULLANIM

date [seçenek]... [+biçim]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

AÇIKLAMA

date geçerli zamanı belirtilen biçim'de görüntüler veya sistem zamanını ayarlar.


-d, --date=dizge
dizge ile belirtilen zamanı gösterir, "şu anı" değil.

-f, --file=tarihdosyası
tarihdosyasının her satırına --date uygulamak gibidir.

-r, reference=dosya
dosyanın son düzenlenme zamanını gösterir.

-R, --rfc-2822
Tarih dizgesi RFC 2822 uyumlu çıktılanır.

--rfc-3339=hassasiyet
Tarih dizgesi RFC 3339'a uyumlu çıktılanır. hassasiyet belirtimi `date' (tarih), `seconds' (saniye) veya `ns' (nanosaniye) ile belirtilebilir.

-s, --set=dizge
Saati belirtilen dizge'ye göre ayarlar.

-u, --utc, --universal
Zaman, Koordinatlı Evrensel Zamana (UTC) uygun olarak gösterilir/ayarlanır.

--help
Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

biçim, çıktı biçimini kontrol etmek içindir. İkinci kullanımdaki tek geçerli biçim Koordinatlı Evrensel Zamandır (UTC). biçimlerin yorumlanışları şu şekildedir:


%%
Sadece % işaretini basar.

%a
Yerele özgü kısaltılmış gün ismi (Paz, Pzt).

%A
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Pazar, Pazartesi).

%b
Yerele özgü kısaltılmış ay ismi (Ara, Oca).

%B
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Aralık, Ocak).

%c
Yerele özgü tarih ve saat (Pzt 23 May 2005 17:46:01 UTC).

%C
Yüzyıl (Yıl yüze bölünür, tamsayı kısım gösterilir) [00-99].

%d
Ayın günü (01..31).

%D
tarih (aa/gg/yy)

%e
Boşlukla yastıklanmış ayın günü ( 1..31)

%F
%Y-%m-%d ile aynı.

%g
%V hafta sayısıyla eşleşen 2 basamaklı yıl.

%G
%V hafta sayısıyla eşleşen 4 basamaklı yıl

%h
%b ile aynı.

%H
Saat (00..23).

%I
Saat (01..12).

%j
yılın günü (001..366)

%k
saat ( 0..23)

%l
Saat ( 1..12).

%m
Ay (01..12).

%M
Dakika (00..59).

%n
Satırsonu karakteri.

%N
nanosaniye (000000000..999999999)

%p
Büyük harfli yerel ÖÖ/öS belirteci (çoğu yerelde boştur).

%P
Küçük harfli yerel öö/ös belirteci (çoğu yerelde boştur).

%r
12 saatlik zaman (ss:dd:SS [ÖÖ]S]).

%R
24 saatlik zaman (ss:dd).

%s
`00:00:00 1970-01-01 UTC'den beri geçen saniye sayısı (bir GNU eklentisidir).

%S
Saniye (00..60); 60, artık saniyeyi belirtebilmek için gereklidir.

%t
Yatay sekme.

%T
24 saatlik zaman (ss:dd:SS).

%u
Haftanın günü (1..7); 1, Pazartesi'ye karşılıktır.

%U
Yılın haftası, Pazar günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%V
Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (01..53).

%w
Haftanın günü (0..6); 0, Pazar gününe karşılıktır.

%W
Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%x
Yerelin tarih betimlemesi (gg/aa/yy).

%X
Yerelin zaman betimlemesi (%H:%M:%S).

%y
Yılın son iki basamağı (00..99).

%Y
Yıl (1970...).

%z
+ssdd sayısal zaman dilimi (-0400 gibi).

%:z
+ss:dd sayısal zaman dilimi (-04:00 gibi).

%::z
+ss:dd:SS sayısal zaman dilimi (-04:00:00 gibi).

%:::z
gerekli hassasiyet için : ile sayısal zaman dilimi (-04, +05:30 gibi).

%Z
alfabetik zaman dilimi kısaltması(EET gibi).

Öntanımlı olarak, date sayısal alanları sıfırlarla ayırır. GNU date ise % ve bir sayısal yönerge arasında kullanıldığında aşağıdaki niteleyicileri tanır:


`-'
(tire) alanları ayırmaz.

`_'
(altçizgi) alanları boşluk kullanarak ayırır.

`0'
alanları sıfır kullanarak ayırır.

`^'
mümkünse büyük harf kullanılır.

`#'
mümkünse büyük harf için küçük harf veya tersi kullanılır.

Bu niteleyicilerden sonra isteğe bağlı olarak alan genişliği bir ondalık sayı olarak belirtilir, bunu isteğe bağlı bir değiştirici izleyebilir: E ile mümkünse yerelin diğer gösterimi, O lie eğer elverişli isi yerelin diğer sayısal simgeleri ifade edilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mayıs 2005
      Kasım 2006'da güncellenmiştir.