CREATE VIEW(7) yeni bir sanal tablo tanımlar

KULLANIM

CREATE [ OR REPLACE ] VIEW isim [ ( sütun_ismi [, ...] ) ] AS sorgu

AÇIKLAMA

CREATE VIEW bir sorgudan yeni bir sanal tablo tanımlar. Sanal tablo fiziken mevcut değildir. Her seferinde sorgu yeniden çalıştırılıp sanal tablo oluşturulur.

CREATE OR REPLACE VIEW de hemen hemen aynıdır, farklı olarak, aynı isimde bir sanal tablo zaten varsa, yeniden oluşturulur. Böyle bir sanal tabloyu yeni bir sorgudan yeniden, sadece aynı sütun isimleri ve veri türleriyle oluşturabilirsiniz.

CREATE VIEW myschema.myview ... gibi bir şema nitelemeli isim kullanırsanız, sanal tablo belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde, o anki şemada oluşturulur. Sanal tablonun ismi aynı şemada bulunan tablo, kayıt listesi, indeks ve sanal tablo isimlerinden farklı olmalıdır.

PARAMETRELER


isim
Oluşturulacak sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

sütun_ismi
Sanal tablonun isteğe bağlı sütun isimleri. Belirtilmezse, sütun isimleri sorgudan saptanır.

sorgu
Sanal tablonun satır ve sütunlarının elde edileceği sorgu (bu bir SELECT cümlesidir).

Sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT [select(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

EK BİLGİ

Şimdilik, sanal tablolar salt okunurdur: sistem, veri girme, veri silme ve güncelleme işlemlerine izin vermez. Güncellenebilir bir sanal tabloyu, diğer tablolardaki veri girme, veri silme veya güncelleme işlemlerini yeniden yazan kurallar oluşturarak elde edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için CREATE RULE [create_rule(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

Sanal tabloyu kaldırmak için DROP VIEW kullanın.

Sanal tablonun sütunlarının isim ve veri türlerinin sizin istediğiniz şekilde atanmasını sağlamalısınız. Örneğin,

CREATE VIEW vista AS SELECT 'Hello World';

şeklinde bir cümle iki bakımdan kötüdür: sütun isimleri için ?column?, sütun veri türleri için ise unknown öntanımlıdır. Bu cümleyi şöyle yazarsanız, sanal tablodan ne isteyeceğinizi de bilirsiniz:

CREATE VIEW vista AS SELECT text 'Hello World' AS hello;

Sanal tablonun oluşturulduğu tablolara erişim, sanal tablonun sahibine göre belirlenir. Ancak, sanal tabloda çağrılan işlevler, doğrudan sorgudan çağılmış gibi ele alınır. Bu yüzden, sanal tablo kullanıcısının sanal tablo tarafından çağrılan tüm işlevleri çağıracak izinlerinin olması gerekir.

ÖRNEKLER

Tamamı komedi filmlerinden oluşan bir sanal tablonun oluşturulması:

CREATE VIEW komediler AS
    SELECT *
    FROM filmler
    WHERE cinsi = 'Komedi';

UYUMLULUK

SQL standardı CREATE VIEW deyimi için bazı ek yetenekler belirtir:

CREATE VIEW isim [ ( sütun [, ...] ) ]
    AS sorgu
    [ WITH [ CASCADE | LOCAL ] CHECK OPTION ]

Burada isteğe bağlı deyimler şunlardır:


CHECK OPTION
Güncellenebilir sanal tablolar yapar. Sanal tablo üzerindeki tüm INSERT ve UPDATE komutlarının sanal tablo tanımlama koşullarına uygunluğu sınanacaktır (yani, yeni verinin sanal tablo üzerinden görünür olması gerekir). Sınama başarısız olursa, güncelleme reddedilecektir.

LOCAL
Sanal tablonun kendi bütünlüğü sınanır.

CASCADE
Sanal tablonun diğer sanal tablolarla bütünlük içinde olup olmadığı sınanır. Ne CASCADE ne de LOCAL belirtilmişse, CASCADE öntanımlıdır.

CREATE OR REPLACE VIEW ise bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005