CREATE USER(7) yeni bir veritabanı kullanıcısı hesabı tanımlar

KULLANIM

CREATE USER isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]
burada seçenek:
  SYSID uid
  | CREATEDB | NOCREATEDB
  | CREATEUSER | NOCREATEUSER
  | IN GROUP grup_ismi [, ...]
  | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
  | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

AÇIKLAMA

CREATE USER bir PostgreSQL veritabanı kümesine yeni bir kullanıcı ekler. Bu komutu kullanmak için bir veritabanı ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız. Kullanıcı ve kimlik kanıtlama işlemleri hakkında bilgi edinmek için:
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/user-manag.html
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/client-authentication.html

PARAMETRELER


isim
Yeni kullanıcının ismi.

uid
SYSID deyimi yeni kullanıcının PostgreSQL kullanıcı kimliğini seçmekte kullanılabilir. Bu normalde gerekmez, ama eğer öksüz kalmış bir nesneyi yeniden oluşturuyorsanız yararlı olabilir.

Eğer belirtilmezse, yeni kullanıcı kimliği öntanımlı olarak atanmış en büyük kullanıcı kimliğine (alt sınır 100) bir eklenerek oluşturulur.

CREATEDB, NOCREATEDB
Bu deyimler yeni kullanıcının veritabanı oluşturabilme yeterliliğini belirler. Eğer CREATEDB belirtilmişse, kullanıcı kendi veritabanını oluşturabilir olarak tanımlanmış olur. NOCREATEDB kullanıcıya veritabanı oluşturma yeterliliğini vermeyecektir. Hiçbiri belirtilmezse, NOCREATEDB öntanımlıdır.

CREATEUSER, NOCREATEUSER
Bu deyimler yeni kullanıcıya, yeni kullanıcılar oluşturabilme izni verilmesi ile ilgilidir. CREATEUSER ayrıca, kullanıcıyı tüm erişim izinlerini düzenleyebilme yetkisi olan bir ayrıcalıklı kullanıcı haline getirir. Hiçbiri belirtilmezse, NOCREATEUSER öntanımlıdır.

grup_ismi
Yeni kullanıcının üyesi yapılacağı mevcut gruplardan birinin ismi. Çok sayıda grup ismi listelenebilir.

parola
Kullanıcının parolası. Parolalı kimlik kanıtlaması kullanmayı planlamıyorsanız, bu seçeneği atlayabilirsiniz, ama daha sonra kararınızı değiştirirseniz, kullanıcı bağlanamayabilecektir. Parola ALTER USER [alter_user(7)] kullanarak sonradan atanabilir veya değiştirilebilir.

ENCRYPTED, UNENCRYPTED
Bu sözcükler parolanın sistem kataloğunda şifreli saklanıp saklanmayacağı ile ilgilidir. Hiçbiri belirtilmezse, öntanımlı davranış password_encryption yapılandırma parametresine göre saptanır. Eğer mevcut parola zaten MD-5 şifreli biçimdeyse, bu sözcüklerden hangisi belirtilmiş olursa olsun, olduğu gibi saklanır (zaten, şifreli bir parolayı sistem çözemez). Bu, veritabanı dökümlenirken veya yerine konurken de böyledir.

Çok eski istemcilerin, parolaların şifreli saklanmasını gerektiren MD-5 kimlik kanıtlama mekanizması için destekten yoksun olabileceğini unutmayın.

mutlak_zaman
Kullanıcının parolasının geçerliliğini yitireceği zamanı belirtmek için kullanılır. VALID UNTIL deyimi atlanırsa, parola daima geçerli olacaktır.

EK BİLGİ

Bir kullanıcının özniteliklerine değiştirmek için ALTER USER [alter_user(7)], bir kullanıcıyı silmek için de DROP USER [drop_user(7)] kullanın. Bir kullanıcıyı bir gruba eklemek ya da gruptan çıkarmak için ALTER GROUP [alter_group(7)] kullanın.

PostgreSQL, CREATE USER ile aynı işlevselliğe sahip olan createuser(1) diye bir uygulama içerir (Aslında o da bu komutu kullanır), fakat o komut satırından çalışır.

VALID UNTIL deyimi kullanıcının hesabı için değil sadece kullanıcının parolası için son geçerlilik tarihini belirler. Parolasız kimlik kanıtlama yöntemi kullanılırken, bu değerin bir hükmü olmayacaktır.

ÖRNEKLER

Parolasız bir kullanıcı tanımlamak için:

CREATE USER jonathan;

Parolalı bir kullanıcı tanımlamak için:

CREATE USER davide WITH PASSWORD 'jw8s0F4';

Parolasının son kullanma tarihi 2004 olan bir kullanıcı tanımlamak için:

CREATE USER miriam WITH PASSWORD 'jw8s0F4' VALID UNTIL '2005-01-01';

Burada parola 2005'in ilk saniyesinde geçersiz olacaktır.

Veritabanı oluşturabilme yetkisi olan bir kullanıcı oluşturmak için:

CREATE USER manuel WITH PASSWORD 'jw8s0F4' CREATEDB;

UYUMLULUK

CREATE USER cümlesi bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcı tanımlamayı gerçeklemeye bırakmıştır.

İİGİLİ BELGELER

ALTER USER [alter_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], createuser(1).

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005