CREATE TABLESPACE(7) yeni bir tablo alanı tanımlar

KULLANIM

CREATE TABLESPACE tablo_alanı_ismi
  [ OWNER kullanıcı_ismi ] LOCATION 'dizin'

AÇIKLAMA

CREATE TABLESPACE kümeleme amacıyla yeni bir tablo alanı tanımlar. Tablo alanı ismi, veritabanı kümesinde mevcut tablo alanı isimlerinden farklı olmalıdır.

Bir tablo alanı ayrıcalıklı kullanıcıya veritabanı nesnelerini (tablolar, indeksler gibi) içerecek dosyalar için dosya sisteminde yeni bir yer tanımlama imkanı verir.

Uygun izinlere sahip bir kullanıcı CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX veya ADD CONSTRAINT'e bir tablo_alanı_ismi aktarabilir, böylece belirtilen tablo alanında bu nesnelerin saklandığı dosyalara sahip olabilir.

PARAMETRELER


tablo_alanı_ismi
Oluşturulacak tablo alanının ismi. Bu isim, sistem tablo alanları için ayrılmış bir önek olan pg_ ile başlayamaz.

kullanıcı_ismi
Tablo alanının sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse, komutu çalıştıran kullanıcı tablo alanının sahibi olur. Tablo alanlarını sadece ayrıcalıklı kullanıcılar oluşturabilir, fakat tablo alanı sahibi olarak sadece ayrıcalıklı olmayan kullanıcıları atayabilirler.

dizin
Tablo alanı için kullanılacak dizin. Dizin boş olmalı, mutlak dosya yolu olarak belirtilmeli ve sahibi PostgreSQL sistem kullanıcısı olmalıdır.

EK BİLGİ

Tablo alanları sadece sembolik bağları destekleyen sistemlerde desteklenmektedir.

ÖRNEKLER

/data/dbs dizininde dbspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:

CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';

/data/indexes dizininde genevieve kullanıcısı tarafından indexspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:

CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/indexes';

UYUMLULUK

CREATE TABLESPACE bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005