CREATE OPERATOR CLASS(7) yeni bir işleç sınıfı tanımlar

KULLANIM

CREATE OPERATOR CLASS isim [ DEFAULT ] FOR TYPE veri_türü
  USING indeksleme_yöntemi
  AS { OPERATOR strateji_numarası
  işleç_ismi [ ( işleç_türü, işleç_türü ) ]
  [ RECHECK ]
  | FUNCTION destek_numarası işlev_ismi ( arg_türü [, ...] )
  | STORAGE saklama_türü
  } [, ... ]

AÇIKLAMA

CREATE OPERATOR CLASS yeni bir işleç sınıfı oluşturur. Bir işleç sınıfı belli bir veri türünün bir indeks ile nasıl kullanılabileceğini tanımlar. İşleç sınıfı bu veri türü ya da indeksleme yöntemi için bazı roller alacak veya stratejileri üstlenecek işleçleri belirler. Ayrıca, işleç sınıfı bir indeks sütunu için seçildiğinde indeksleme yöntemi tarafından kullanılacak destek yordamlarını da belirtir. Bir işleç sınıfı tarafından kullanılacak bütün işleçler ve işlevler işleç sınıfı oluşturulmadan önce tanımlanmalıdır.

Bir şema ismi verilmişse, işleç sınıfı belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde o anki şemada oluşturulur. Aynı şema içinde iki işleç sınıfı, sadece farklı indeksleme yöntemleri içinseler aynı isimde olabilirler.

İşleç sınıfını tanımlayan kullanıcı işleç sınıfının sahibi olur. Şimdilik, bu kullanıcı ayrıcalıklı kullanıcı olmak zorundadır. (Bir hatalı işleç sınıfı tanımının karışıklığa yol açması ve hatta sunucunun çökmesine sebep olması nedeniyle bu kısıtlama konmuştur.)

CREATE OPERATOR CLASS şimdilik işleç sınıfı tanımının içerdiği tüm işleçlerin ve işlevlerin indeksleme yöntemi için gerekli olup olmadığına bakmamaktadır. Geçerli bir işleç sınıfı tanımlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

Daha fazla bilgi için,
http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html adresine bakınız.

PARAMETRELER


isim
Oluşturulacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

DEFAULT
Belirtilmişse, işleç sınıfı kendi veri türü için öntanımlı hale gelir. Bir veri türü ve indeksleme yöntemi için en fazla bir işleç sınıfı öntanımlı olabilir.

veri_türü
İşleç sınıfının kullanılacağı sütunun veri türü.

indeksleme_yöntemi
İşleç sınıfının kullanılacağı indeksleme yönteminin ismi.

strateji_numarası
İşleç sınıfı ile ilgili bir işleç için indeksleme yönteminin strateji numarası

işleç_ismi
İşleç sınıfı ile ilgili bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

işleç_türü
Bir işlecin terim veri türü ya da türleri. İşleç tekterimli ise bunu belirtmek için NONE. İşleç veri türü işleç sınıfının veri türü ile aynıysa belirtilmeyebilir.

RECHECK
Belirtilmişse, bu işleç için indeks kaybolmuş demektir ve dolayısıyla alınan satırlar, indeks kullanılarak doğrulamak için ve dolaylı olarak aslında bu işlecin yeterlik deyimine sokulmasını sağlamak için yeniden sınanmalıdır.

destek_numarası
İşleç sınıfı ile ilişkili bir işlev için indeksleme yönteminin destek yordamı numarası.

işlev_ismi
İndeksleme yönteminin işleç sınıfı için destek yordamı olan işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

arg_türü
İşlev argümanlarının veri türleri.

saklama_türü
Aslında indekste saklanan verinin türü. Normalde, bu sütun veri türü ile aynıdır, ama bazı indeksleme yöntemleri farklı bir tür kullanımına izin verir (şimdilik sadece GiST). İndeksleme yöntemi farklı bir türün kullanımına izin vermiyorsa, STORAGE deyimi kullanılmamalıdır.

OPERATOR, FUNCTION ve STORAGE deyimleri herhangi bir sırada belirtilebilir.

EK BİLGİ

İşleçler SQL işlevleri tarafından tanımlanmamalıdır. Bir SQL işlevi çağrılan sorgu içinde satıriçi işlev gibidir ve eniyileyicinin bu sorgunun bir indeksle eşleştiğini saptamasını engelleyecektir.

ÖRNEKLER

Aşağıdaki örnekte, _int4 (int4 dizisi) türü için bir GiST indeksi işleç sınıfı tanımlanmaktadır. Tam bir örnek için contrib/intarray/ dizinine bakınız.

CREATE OPERATOR CLASS gist__int_ops
   DEFAULT FOR TYPE _int4 USING gist AS
     OPERATOR  3  &&,
     OPERATOR  6  =    RECHECK,
     OPERATOR  7  @,
     OPERATOR  8  ~,
     OPERATOR  20  @@ (_int4, query_int),
     FUNCTION  1  g_int_consistent (internal, _int4, int4),
     FUNCTION  2  g_int_union (bytea, internal),
     FUNCTION  3  g_int_compress (internal),
     FUNCTION  4  g_int_decompress (internal),
     FUNCTION  5  g_int_penalty (internal, internal, internal),
     FUNCTION  6  g_int_picksplit (internal, internal),
     FUNCTION  7  g_int_same (_int4, _int4, internal);

UYUMLULUK

CREATE OPERATOR CLASS bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında CREATE OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005