CREATE GROUP(7) yeni bir kullanıcı grubu tanımlar

KULLANIM

CREATE GROUP isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]
burada seçenek:
  SYSID gid
  | USER kull_ismi [, ...]

AÇIKLAMA

CREATE GROUP yeni bir kullanıcı grubu tanımlar. Bu komutu çalıştırabilmek için veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız.

hem kullanıcılar hem de gruplar veritabanı kümesi seviyesinde tanımlanabilir, böylece küme içindeki tüm veritabanlarında geçerli olurlar.

Bir grup üyeliğini değiştirmek için ALTER GROUP [alter_group(7)], bir grubu kaldırmak için DROP GROUP [drop_group(7)] kullanın.

PARAMETRELER


isim
Grubun ismi.

gid
Yeni grup için bir PostgreSQL grup kimliği belrtmek için kullanılır. Bu normalde gereksizdir ama bazı nesnelerin izinlerine göre bir grubu yeniden oluşturmak isterseniz yararlı olabilir.

Eğer belirtilmezse atanmış enyüksek grup kimliğine (en küçük grup kimliği 100 kabulüyle) bir eklenerek öntanımlı olarak kullanılacaktır.

kull_ismi
Bu gruba dahil edilecek kullanıcıların isimleri. Kullanıcılar mevcut olmalıdır.

ÖRNEKLER

Boş bir grup oluşturmak için:

CREATE GROUP staff;

Üyeleri olan bir grup oluşturmak için:

CREATE GROUP marketing WITH USER jonathan, david;

UYUMLULUK

SQL standardında CREATE GROUP diye bir deyim yoktur. Roller grup fikriyle benzerdir.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005