CREATE CONVERSION(7) yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar

KULLANIM

CREATE [DEFAULT] CONVERSION isim
  FOR kaynak_kodlama TO hedef_kodlama FROM işlev_ismi

AÇIKLAMA

CREATE CONVERSION yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar. Dönüşüm isimleri belli bir karakter kümesi dönüşümünü belirtmek için convert işlevinde kullanılabilir. Ayrıca, DEFAULT imli dönüşümler sunucu ile istemci arasında özdevinimli karakter kümesi dönüşümü için kullanılabilir. Bu amaçla, A'dan B'ye ve B'den A'ya olmak üzere iki dönüşüm tanımlanmalıdır.

Bir dönüşüm oluşturabilmek için işlev üzerinde EXECUTE yetkiniz ve hedef şema üzerinde de CREATE yetkiniz olmalıdır.

PARAMETRELER


DEFAULT
Bu kaynak kodlamadan ve hedef kodlamaya dönüşümün öntanımlı olduğunu belirtir. Bu kodlama çifti için bir şema içinde sadece bir öntanımlı kodlama olmalıdır.

isim
Dönüşümün ismi. Şema nitelemeli olabilir, değilse dönüşüm o anki şemada tanımlanmış olur. Dönüşüm ismi bu şema içinde eşsiz olmalıdır.

kaynak_kodlama
Kaynak karakter kümesinin ismi.

hedef_kodlama
Hedef karakter kümesinin ismi.

işlev_ismi
Dönüşümü gerçekleştirecek işlevin ismi. İşlev ismi şema nitelemeli olabilir, değilse işlev arama yolunda aranacaktır.

İşlev prototipi şöyle olmalıdır:

conv_proc(
  integer, -- kaynak karakter kümesi kimliği
  integer, -- hedef karakter kümesi kimliği
  cstring, -- kaynak dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
  cstring, -- hedef dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
  integer  -- kaynak dizge uzunluğu
) RETURNS void;

EK BİLGİ

Kullanıcı tanımlı dönüşümleri kaldırmak için DROP CONVERSION kullanılır.

Bir dönüşüm oluşturmak için gereken izinler ilerideki dağıtımlarda değişebilir.

ÖRNEKLER

myfunc işlevini kullanarak UNICODE'dan LATIN1'e dönüşüm oluşturmak için:

CREATE CONVERSION myconv FOR 'UNICODE' TO 'LATIN1' FROM myfunc;

UYUMLULUK

CREATE CONVERSION bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında CREATE CONVERSION diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005