CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7) yeni bir kısıt tetiği tanımlar

KULLANIM

CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
  AFTER olaylar ON
  tablo_ismi kısıt öznitelikler
  FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

AÇIKLAMA

CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve pg_dump tarafından gösterimsel bütünlük için özel tetikler oluşturmakta kullanılır. Genel kullanım için tasarlanmamıştır.

PARAMETRELER


isim
Kısıt tetiğinin ismi.

olaylar
Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.

tablo_ismi
Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

kısıt
Asıl kısıt belirtimi.

öznitelikler
Kısıt öznitelikleri.

işlev_ismi(argümanlar)
Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005