cp(1) dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

cp [seçenek]... [-T] kaynak hedef
cp [seçenek]... kaynak... dizin
cp [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

Belirtilen kaynak dosyasını hedef dosyaya veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e kopyalar.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.


-a, --archive
-dpR ile aynı.

--backup[=yöntem]
Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

-b
--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

--copy-contents
Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

-d
--no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

-f, --force
Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

-i, --interactive
Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

-H
Komut satırı sembolik bağlarını izler.

-l, --link
Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

-L, --dereference
Sembolik bağlar daima izlenir.

-P, --no-dereference
Sembolik bağlar asla izlenmez.

-p
--preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

--preserve[=öznitelikler]
Belirtilen öznitelikler korunur (öntanımlı olanlar: mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eğer mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

--no-preserve=öznitelikler
Belirtilen öznitelikler korunmaz.

--parents
Kaynak dosya yolunu dizin'e ekler.

-R, -r, --recursive
Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

--remove-destination
Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan önce onu siler (--force seçeneğinin tersine).

-s, --symbolic-link
Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

--sparse=koşul
Seyrek dosyaların oluşturulmasını kontrol eder.

--strip-trailing-slashes
kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

-S, --suffix=sonek
Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

-t, --target-directory=dizin
Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

-T, --no-target-directory
hedef, normal dosya olarak ele alınır.

-u, --update
Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

-v, --verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

-x, --one-file-system
Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak, seyrek kaynak dosyalarının seyrekliği bir kurallar kümesine göre kabaca tespit edilir ve karşılık gelen hedef dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. kaynak dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak hedef dosyanın oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:


none, off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t
Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never
Daima basit yedekleme yapar.

Özel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve kaynak ve hedef dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp komutu kaynak dosyaların bir yedeğini yapar.
   

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
     Kasım 2006'da güncellenmiştir.