cmp(1) iki dosyayı karşılaştırır

KULLANIM

cmp [-l | -s] dosya1 dosya2 [atla1 [atla2]]

AÇIKLAMA

cmp herhangi türdeki iki dosyayı karşılaştırır ve sonuçları standart çıktıya gönderir. Öntanımlı olarak, şayet dosyalar aynı ise, cmp sessiz kalır; şayet farklı ise, ilk farklılığın meydana geldiği satır ve bayt numaraları rapor edilir.

Baytlar ve satırlar birden başlayarak numaralandırılır.

Kullanılabilecek seçenekler şunlardır:


-l
Her bir farklılık için bayt numaralarını (ondalık olarak) ve farklı bayt değerlerini (sekizlik olarak) basar.

-s
Değişik dosyalar için hiçbir şey basmaz, sadece çıkış durumunu döndürür.

Seçime bağlı atla1 ve atla2 argümanları; dosya1 ve dosya2'nin başlangıcından itibaren, anılan sıraya göre karşılaştırmanın başlayacağı, bayt konumlarıdır. Bayt konumu, öntanımlı olarak ondalık tabandadır, fakat "0x" eklenerek onaltılık veya "0" eklenerek sekizlik tabanda da belirtilebilir.

cmp, aşağıdaki durum değerlerinden biri ile çıkar:


0
dosyalar aynıdır.

1
Dosyalar farklıdır; bu durum, bir dosyanın diğerinin ilk parçası ile aynı olduğu durumu da içerir. İkinci durumda, şayet -s seçeneği belirtilmemişse, standart çıktıya kısa dosya içinde dosya sonuna ulaşıldığı bilgisi yazdırılır (herhangi bir farklılık bulunmadan önce).

>1
Bir hata meydana gelmiştir.


   

STANDARTLAR

cmp aracının IEEE Std 1003.2 ("POSIX.2") ile uyumluluğu sağlanmaya çalışılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003