chkconfig(8) sistem servisleri için çalışma seviyesi bilgilerini sorgular ve günceller.

KULLANIM

chkconfig --list [isim]
chkconfig --add isim
chkconfig --del isim
chkconfig [--level seviyeler] isim <on|off|reset>
chkconfig [--level seviyeler] isim

AÇIKLAMA

chkconfig, basit bir komut satırı aracı sunarak, sistem yöneticilerinin /etc/rc[0-6].d dizinindeki çeşitli sembolik bağların bakımını yapma yükünü azaltmayı amaçlar.

Bu komut, IRIX işletim sistemindeki chkconfig komutundan esinlenerek oluşturulmuştur. /etc/rc[0-6].d hiyerarşisinin dışındaki ayar bilgilerinin bakımını yapmaktan ziyade, bu sürüm doğrudan /etc/rc[0-6].d dizinindeki sembolik bağları yönetir. init'in tek bir alanda başlattığı servisler ile bağlantılı olarak, ayar bilgileri ile uğraşmaz.

chkconfig beş ayrı işleve sahiptir: yönetim için yeni servisler eklemek, servisleri kaldırmak, kullanımdaki servislerin başlatma bilgilerini listelemek, servislerin başlatma bilgilerini değiştirmek ve tek tek servislerin başlatılma durumlarını kontrol etmek.

chkconfig herhangi bir seçenek belirtilmeden kullanılmış ise, kullanım bilgileri görüntülenir. Eğer sadece bir servis ismi belirtilmişse, servisin geçerli çalışma seviyesinde başlaması için ayarlı olup olmadığını kontrol eder. Şayet ayarlı ise, chkconfig doğru ile döner; aksi durumlarda yanlış döndürür. --level seçeneği ile geçerli çalışma seviyesi yerine, istenen bir çalışma seviyesi için sorgu yaptırılabilir.

Şayet servis isminde sonra on, off veya reset'den birisi belirtilmişse, chkconfig belirtilen servisin başlangıç bilgilerini değiştirir. on ve off, sırası ile, düzenlenen çalışma seviyesinde servisin başlamasına veya durmasına sebep olurlar. reset ile servis yeniden başlatılır.

Öntanımlı olarak, on ve off sadece 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde etkili olur. reset ise bütün seviyelerde geçerlidir. --level seçeneği etkilenmesini istediğiniz çalışma seviyesini belirtmek için kullanılabilir.

Unutmayın ki her bir servis için, her çalışma seviyesi ya bir başlatma ya da bir durdurma betiğine sahiptir. Çalışma seviyeleri arasında geçiş yaparken, init, halihazırda çalışan bir servisi tekrar çalıştırmaz ve çalışmayan bir servisi tekrar durdurmaz.
   

SEÇENEKLER


--level seviyeler
Bir işlemin yapılması istenen çalışma seviyesini tanımlar. Sözdizimi olarak veya sayı (0-7) olarak belirtilebilir. Örneğin; --level 35, 3. ve 5. çalışma seviyelerini belirtir.

--add isim
Bu seçenek chkconfig tarafından yönetilmek üzere yeni bir servis ekler. Yeni bir servis eklendiği zaman, chkconfig, bu servisin her çalışma seviyesi için başlangıç veya öldürme girdilerinden birisine sahip olduğunu kontrol eder. Şayet herhangi bir çalışma seviyesinde bu tür bir girdi eksik ise, chkconfig, başlatma betiğindeki öntanımlı değerlere göre uygun bir girdi oluşturur. Not: 'INIT INFO' bölümlerindeki öntanımlı girdiler, başlatma betiğindeki öntanımlı çalışma seviyelerine göre önceliklidir.

--del isim
isim ile belirtilen servis chkconfig yönetiminden çıkarılır ve /etc/rc[0-6].d içindeki bu servise ait sembolik bağ silinir.

--list isim
Bu seçenek chkconfig'in bildiği bütün servislerin bütün çalışma seviyelerindeki durumlarını açık ya da kapalı olarak belirterek listeler. Şayet bir isim belirtilmişse, sadece belirtilen servis hakkında bilgiler görüntülenir.

ÇALIŞMA SEVİYESİ DOSYALARI

chkconfig tarafından yönetilecek bütün servisler, kendi init.d betikleri içinde iki ya da daha fazla yorum satırına ihtiyaç duyarlar. İlk satır, servisin başlatılacağı öntanımlı çalışma seviyelerini belirtir. Ayrıca başlatma ve durdurma öncelik seviyelerini de belirtir. Şayet servis, öntanımlı olarak, herhangi bir çalışma seviyesinde başlatılmamalı ise, çalışma seviyesi listesinde bu seviye için bir "-" işareti kullanılır. İkinci satır servis için bir tanımlama içerir. Ters bölü işareti kullanılarak birden fazla satıra yayılabilir.

Örneğin, random.init üç satıra sahiptir:

# chkconfig: 2345 20 80
# description: Saves and restores system entropy pool for \
#              higher quality random number generation.

Buna göre random betiği 2, 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde başlatılmalıdır, başlatma önceliği 20 ve durdurulma önceliği 80'dir. Açıklama satırlarını kendiniz düzenleyebilirsiniz. Satır sonlarına konacak \ işareti satırın devam ettiğini belirtir. Satır başındaki fazlalık boşluklar göz ardı edilir.
   

YAZAN

Erik Troan <ewt (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004