chgrp(1) dosyanın grup iyeliğini değiştirir

KULLANIM

chgrp [seçenek]... grup dosya...
chgrp [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

Herbir dosyanın ait olduğu grubu grup olarak değiştirir. --reference seçeneği ile her dosyanın grubunu örnek-dosyanın grubu ile aynı yapar.


-c, --changes
Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose gibidir.

--dereference
Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini etkiler.

-h, --no-dereference
Sembolik bağları etkiler, sembolik bağların hedefi olan dosyaları etkilemez (sadece sembolik bağların sahiplerinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

--no-preserve-root
`/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlıdır)

-f, --silent, --quiet
Pekçok hata iletisi engellenir.

--reference=örnek-dosya
grup yerine örnek-dosya'nın grubu kullanılır.

-R, --recursive
Dosya ve dizinler ardışık olarak ele alınır.

-v, --verbose
İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası belirtilmişse sonuncusu etkili olur.


-H
Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil bağın hedefine uygulanır.

-L
bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

-P
İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine değil (öntanımlı)

--help
Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.


   

ÖRNEKLER


chgrp staff /u
/u dizininin grubunu staff olarak değiştirir.

chgrp -hR staff /u
/u dizininin ve altındaki dosyaların grubunu staff olarak değiştirir.


   

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003
      Kasım 2006'da güncellenmiştir.