CHECKPOINT(7) anlık olarak bir hareket günlüğü denetim noktası oluşturur

KULLANIM


CHECKPOINT

AÇIKLAMA

Hareket günlük kaydı "Write-Ahead Logging" (WAL) denen bir sistemle yapılır: Bir hareketin bitiminde, değişikliklerin günlük kaydı tutulduğundan, değişiklikler hemen diske yazılmaz. Hareketlerin günlük kayıtları ise belirli aralıklarla diske yazılır. Günlük kayıtlarının diske yazılması sırasında, günlük kayıtlarının yansıttığı değişiklikleri içeren veri dosyaları da diske yazılır. Hareket günlük kayıtlarının ve bunun ardından değişiklikleri içeren veri dosyalarının gereken sıklıkta yazılması için denetim noktaları oluşturulur. Özdevinimli denetim noktası sıklığını ayarlamak için checkpoint_segments ve checkpoint_timeout yapılandırma değişkenleri kullanılır. CHECKPOINT komutu ise, özdevinimli denetim noktalarından biri beklenmeksizin, komut çalıştırıldığı anda bir denetim noktası oluşturmak için kullanılır.

WAL sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/wal.html adresine bakınız.

Sadece ayrıcalıklı kullanıcı CHECKPOINT çağrısı yapabilir. Komut, normal işlemler sırasında kullanmak için tasarlanmamıştır.

UYUMLULUK

CHECKPOINT bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005