cal(1) bir takvim görüntüler

KULLANIM

cal [-smjy13] [[ay] yıl]]

AÇIKLAMA

cal basit bir takvim görüntülemek için kullanılır. Şayet herhangi bir argüman belirtilmemişse, geçerli ay görüntülenir. Seçenekler şunlardır:


-1
Dizinlerin özniteliklerini ve içeriklerini ardışık olarak değiştirir. Dizin geçişleri esnasında karşılaşılan sembolik bağlar yoksayılır.

-V
Sadece ayı görüntüler. Öntanımlı davranıştır.

-3
Önceki/içinde bulunulan/sonraki ayı gösterir.

-s
Pazar'ı haftanın ilk günü kabul ederek görüntüler. Öntanımlı davranıştır.

-m
Pazartesi'yi haftanın ilk günü kabul ederek görüntüler.

-j
Julyen takvimini görüntüler (1 Ocak'tan başlayarak birer artırmalı gün).

-y
O yılın takvimini gösterir.

Tek bir parametre vererek, görüntülenecek yılı tanımlamak (1-9999) mümkündür ama burada istenen yılı tam olarak belirtmek gerekir. Kısaltma kullanılmaz. "cal 89" 1989 yılını değil, 89 yılını belirtir. İki parametre var ise ayı (1-12) ve yılı tanımlar. Şayet herhangi bir parametre belirtilmemişse geçerli ayın takvimi görüntülenir.

Her yıl 1 Ocak'tan itibaren başlar.

Gregoryan Düzeltiminin 3 Eylül 1752'de gerçekleştiği kabul edilir. Bu tarihte pek çok ülke düzeltmeyi yapmıştır (bazıları 1900'ların başına kadar bunu gerçekleştirmediler). Bu günü takip eden 10 gün yok sayıldı. Bu nedenle, o Eylül ayındaki takvim biraz gariptir.
   

TARİHÇE

cal komutu ilk olarak AT&T UNIX Sürüm 6'da görünmüştür.
   

DİĞER SÜRÜMLER

Bu uygulamanın pek çok ayrıntılı sürümü mevcuttur. Bunlar değişik renklerde, tatil günlerini hatırlatan, doğum günlerini belirtebileceğiniz, uyarıcı/hatırlatıcı kullanan ve randevularınız kaydeden araçlardır. Örneğin, GNU gcal'ı ya da http://home.sprynet.com/~cbagwell/projects.html adresindeki cal takvimini kullanabilirsiniz.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004