base64(1) veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar

KULLANIM


base64
seçenekler dosya

AÇIKLAMA

base64, dosya veya standart girdiyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar.


-w, --wrap=sütun
Kodlanan satırları sütun karakterle sınırlar (öntanımlı 76). Satır genişliğini sınırlamayı iptal etmek için 0 kullanınız.

-d, --decode
Verinin kodunu çözer.

-i, --ignore-garbage
Kodu çözerken alfabetik olmayan karakterleri yoksayar.

--help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

dosya belirtilmezse veya dosya olarak - verilirse standart girdi okunur.

Veri RFC 3584'te açıklandığı gibi base64 alfabesine göre kodlanır. Kod çözme öntanımlı olarak uyumlu girdi gerektirir. Kodlanmış akımı içindeki alfabetik olmayan karakterlerden (örneğin satırsonu karakterleri) kurtarmak için --ignore-garbage seçeneğini kullanınız.

YAZAN

Simon Josefsson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006